Združenje vojaških gornikov Slovenije
Koledar dogodkov | Novice | Povezave 
Organizacija Vojaško strokovne dejavnosti Mednarodno sodelovanje Ostali dogodki Postani naš član
 
Povečaj pisavo Pomanjšaj pisavo Natisni

12. redni občni zbor Združenja vojaških gornikov Slovenije

V soboto, 12. januarja 2019, je bil v NATO Centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah izveden 12. redni občni zbor Združenja vojaških gornikov Slovenije.

Udeleženci so se poklonili spominu umrlega člana ZVGS, Fedje Vraničarja, v spomin vsem padlim in umrlim vojaškim gornikom je spregovoril Milan Pregelj, vojaški kaplan Slovenske vojske.

V nadaljevanju je član Študijske skupine ZVGS in odličen poznavalec Savske linije Alojz Budkovič predstavil temo Savska obrambna linija, pozabljena zgodba 1. svetovne vojne.

Predsednik Slavko Delalut je podal poročilo o delu ZVGS v letu 2018 in ga popestril z bogato slikovno predstavitvijo izvedenih dogodkov ter predstavil predlog načrta dela ZVGS za leto 2019, občni zbor pa je poročilo in načrt aktivnosti potrdil.   Najzaslužnejšim so bile za pomembne zasluge pri krepitvi in promociji lika vojaškega gornika ter razvoju Združenja vojaških gornikov in njegovega poslanstva v Republiki Sloveniji in tujini podeljene medalje. Zlato medaljo ZVGS je prejel Tomaž Pirjevec, srebrne medalje pa Peter Zavrl, Jože Temnikar in Jože Tišler.

Občni zbor je potrdil poročila blagajnika, gospodarja, nadzornega odbora in verifikacijske komisije ter predlagani dopolnili Statuta ZVGS, vezani na varovanje oebnih podatkov.

Dnevni red je popestril tudi nastop moškega pevskega zbora ZVGS Gorščaki.

Po občnem zboru se je nadaljevalo prijetno druženje članov ob gorniški malici.

11. redni letni občni zbor

 

V soboto, 17. februarja 2018, se je v Natovem centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah zbralo preko 130 članov Združenja vojaških gornikov Slovenije na 11. rednem letnem občnem zboru. Na občnem zboru je bilo pregledano opravljeno delo v preteklem letu, ki je obsegalo 60 večjih aktivnosti. Najzaslužnejši so prejeli medalje in priznanja ZVGS (prejemniki so navedeni v prilogi), predsedniku združenja pa je bila podeljena tudi medalja Zveze slovenskih častnikov. Občni zbor je popestrilo zanimivo predavanje o dogodku iz zgodovine slovenskega vojaškega gorništva.

Predsednik je predstavil program aktivnosti za leto 2018 in spremembe statuta združenja, ki jih je občni zbor soglasno sprejel.

Predstavljene so bile usmeritve za nošenje oblačil ZVGS, člani so si lahko tudi ogledali in naročili konfekcijske artikle. Po zaključku občnega zbora pa je bila za udeležence pripravljena gorniška malica.

Priznanja_medalje_ZVGS_2018.pdf (20 kb)

Občni zbor 2017

 

V soboto, 21. januarja 2017, je v Poljčah potekal Občni zbor Združenja vojaških gornikov Slovenije, ki se ga je udeležilo več kot 120 članov združenja in gostov. Udeleženci so se seznanili z opravljenimi nalogami v preteklem letu, spregovorili pa so tudi o programu dela za leto 2017. Najbolj zaslužnim so bile za uspešno delo in krepitvi prepoznavnosti združenja podeljene tudi srebrna in bronaste medalje ZVGS. Medalje so prejeli:

BRONASTA MEDALJA ZVGS :
Franc Glazer
Ivan Hartman
Roman Masten
Vojko Pisar
Marjanca Štern

SREBRNA MEDALJA ZVGS:
Elemir Zrim

Letošnji Občni zbor je bil tudi volilni. Člani ZVGS so na javnih volitvah potrdili in izvolili novo vodstvo in organe vodenja združena za naslednje triletno obdobje.

Slavko Delalut - predsednik ZVGS

IO ZVGS:
Aleš Simčič – podpredsednik
Fedja Vraničar ml. – podpredsednik
Jože Pogačar – sekretar
Stane Sova - blagajnik
Darja mulej – član
Albert Vodovnik – član
Anže Rode – član
Tomaž Pirjevec – gospodar

Nadzorni odbor:
Fedja Vraničar
Alojz Budkovič
Toni Turk

Častno razsodišče:
Herman Berčič
Dušan Kaplan
Franc Glazer

Praporščaki:
Tomaž Pirjevec
Tomaž Leban
Marjanca Štern